Безспорно най-известната природна забележителност в Северозападна Рила. Гледката и усещането, когато погледнете отвисоко целият циркус от седем езера са неописуеми и остават за цял живот.

Всяка година през август на поляните около езерата се стичат стотици последователи на Петър Дънов. Те несъмнено са открили колко зареждащо действа цялата местност и спазват тази своя традиция вече над 80 години. До езерата може да се достигне пеша или с лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера. Началото на лифта е на 15км. от къмпинга.